De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. ZJAM staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan. Externe e-mail wordt door ZJAM niet gebruikt voor het aangaan van verplichtingen.

Op al onze leveringen en aanbiedingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK. Indien gewenst kunt u een copy van deze ontvangen.

Voor meer informatie verzoek ik u contact op te nemen via http://zjam.nl/contact/